English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 09388868086
نمابر: 88234810
آدرس دبیرخانه: تهران، اتوبان شهید چمران- پل نصر- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- طبقه اول-دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت
پست الکترونیکی: pesi.anjoman@gmail.com
کد پستی: 1445983861


مشاهده خبر
📣📣📣اطلاعیه برگزاری  دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

🗓به استحضار می رساند، به یاری خداوند همایش "اصلاحات آموزشی و چالش های آن در ایران: تبیین فلسفی تلاش ها دیدگاه ها" در روزهای 15 و 16 بهمن ماه 1399 به صورت مجازی برگزار می گردد. همچنین روز سه شنبه 14 بهمن ماه 1399 نیز ویژه برگزاری کارگاه های آموزشی همایش خواهد بود. اقدامات لازم برای شرکت کنندگان در همایش و نیز ثبت نام در کارگاه های همایش در صفحه سایت همایش توضیح داده شده است.                                                                                                        

لینک مرتبط: https://edreph10.ut.ac.ir
منبع: دبیرخانه همایش
نویسنده خبر: فهیمه نظام الاسلامی
تاریخ انتشار: 1399/10/30 - 15:13
شناسنامه انجمن
 
سایت های مرتبط
کمیسیون انجمن های علمی ایران
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
انجمن حکمت و فلسفه ایران
پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
انجمن فلسفه تعليم و تربيت شاخه خوزستان
پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (دانشگاه فردوسی مشهد)
دو فصلنامه تفکر و کودک (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
دو فصلنامه تربیت اسلامی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
دستاورهای پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت (دانشگاه پیام نور)
مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
پایگاه خبری رب؛ نهاد خبری تارنمای علوم تربیتی رب
فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران
فلسفه برای کودکان در ایران
ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
هفتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت کرمان
هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
نشریه پژوهش های تربیتی دانشگاه خوارزمی
نشریه علمی - پژوهشی فلسفه تربیت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فصلنامه تخصصی فلسفه آموزش
طراحی و اجرا : شرکت آداک