فارسى
Contact Info
 
Phone:
Fax:
Secretariat Address:
Email address:
PostalCode:


SeeDetailInfos

1392/05/01 - 16:5

به نام خدا

اعضای محترم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید، فعالیت انجمن ها (جهت دریافت درجه علمی و ادامه فعالیت) برای کمیسیون انجمن های علمی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تکمیل فرم ارزیابی انجمن ها الزامی می باشد.

با توجه به فرصت محدود انجمن برای تکمیل این فرم، خواهشمند است هرگونه پروژه، تحقیق، ارزیابی و ممیزی، تألیف و ترجمه کتاب، همکاری و مشاوره به ارگانها و نهادهای سیاستگزار دولتی (نهاد ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه گانه و مجلس و ...) و غير دولتي، سخنرانی های علمی ملی و  بین المللی و برگزاری کارگاه علمی- تخصصی ملی و  بین المللی که در سال 1391 توسط اعضای انجمن صورت گرفته است (همراه با مستندات)  تا تاریخ 12/05/1392 به دفتر انجمن ارسال نمایید.

Source : کمیسیون انجمن های علمی ایران
VisitedCount : 2180
Published Date : 1392/05/01 - 16:5
Date of last update : 1392/05/01 - 16:5
Information
 
Links
Designed By : Adak Co