English
اطلاعات تماس
 
تلفن: ساعات کاری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه 09388868086
نمابر: 88234810
آدرس دبیرخانه: تهران، اتوبان شهید چمران- پل نصر- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- طبقه اول-دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت
پست الکترونیکی: pesi.anjoman@gmail.com
کد پستی: 1445983861


برنامه کارگاههای همایش دهم

برنامه کارگاه‌های آموزشی

همایش"اصلاحات آموزش و پرورش و چالش‌های آن در ایران: تبیین فلسفی دیدگاه‌ها و تجربه‌ها"

(با کد 80373-98190 درپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC))

14، 15 و 16 بهمن ماه 1399

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

هزینه ثبت نام

صبح/عصر

مدت زمان

تاریخ

مجری

عنوان

ردیف

75 هزار تومان

8-11

3 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر خسرو باقری

پژوهش واسازانه در فلسفه تعلیم و تربیت

1

100 هزار تومان

8 تا 12

4 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر علیرضا صادق زاده

آشنایی با مبانی نظری سند تحول بنیادین

2

100 هزار تومان

8-12

4 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر مرضیه عالی

تحلیل گفتمان اسناد در تعلیم و تربیت رویکرد فرکلاف

3

75 هزار تومان

10 تا 13

3 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر نرگس سجادیه

موقعیت های زمینه ساز تعامل معلم و شاگرد: روایت هایی از معلمی

4

100 هزار تومان

14 تا 18

4 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر یحیی قائدی

تربیت حرفه ای معلم با رویکرد فلسفه برای کودکان: مهارت گوش دادن

5

75 هزار تومان

15 تا 18

3 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر علی صحبت لو

روش تحلیل فسلفی/مفهومی

6

100 هزار تومان

14 تا 18

4 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر محمدحسن میرزا محمدی

پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت

7

50 هزار تومان

16 تا 18

2 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر بابک شمشیری

پرورش معلمان اثربخش: راهبردی از پایین به بالا در جهت ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ایران.

8

100 هزار تومان

14 تا 18

4 ساعت

14 بهمن ماه

دکتر آزاد محمدی

عصب شناسی و تربیت

9

100 هزار تومان

16 -20

4

14 بهمن ماه

دکتر ضرغامی،

دکتر احمدی هدایت

ظرفیت ها و فنون وب در آموزش آنلاین و تولید محتوای الکترونیکی

10

 

*   کارگاه‌ها به صورت الکترونیکی برگزار می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی الکترونیکیhttps://edreph10.ut.ac.ir/سایت همایش مراجعه فرمایید.

طراحی و اجرا : شرکت آداک